XML Update slúži na hromadnú aktualizáciu časti konfigurácie objektov pomocou XML súborov.
O tom, ktorá časť konfigurácie objektov bude menená, rozhoduje XML predpis.
XML filter rozhoduje o tom, ktorých objektov sa zmena týka.

XML Update je možné spustiť:

Ak je XML Update spustený z klientskeho procesu a XML Repository je v aktívnom stave alebo je zapnutý Automatický XML Export po uložení objektu, export sa prevedie do adresára určeného pre automatický export.

Výsledok operácie XML Update ovplyvňuje nastavenie importovacích parametrov:

Parameter Update z klientov ESL funkcia
DB_ASYNC OFF ON alebo nastavené
UID_STRICT ON ON alebo nastavené
UID_USEXML OFF OFF alebo nastavené
IGNR_CHECK OFF OFF alebo nastavené
UPD_VARS ON ON alebo nastavené
GROUP_ADD ON ON alebo nastavené

Poznámka:
Nastavenie parametra UID_STRICT na OFF alebo UID_USEXML na ON nemá pri operácii XML Update praktický význam. Pri operácii XML Update sú totiž prevedené zmeny na objektoch z konfigurácie vyhovujúcich filtru. K premenovaniu objektov alebo zmene UID nedochádza.

Write a comment...