Protokol Valmet Damatic MODBUS RTU

Podporované typy a verzie zariadení 
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Komunikácia podporuje čítanie údajov z riadiaceho systému Valmet Damatic prostredníctvom gateway RTU GTW:LIS protokolom MODBUS verzie RTU.

Konfigurácia komunikačnej linky


  • Kategória komunikačnej linky: Serial.
  • Parametre asynchrónnej linky podľa prevedenia a typu pripojenia zariadenia – dokumentácia „Overview of the Damatic XD System – VALMET Automation V.5.4 rev.7“

Konfigurácia komunikačnej stanice


  • Komunikačný protokol: Valmet MODBUS RTU GTW:LIS.
  • Adresa stanice je dekadické číslo v rozsahu 0 až 255.

Parametre protokolu stanice

Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:

Tab. č. 2

Kľúčové slovo Plný názov Popis Jednotka Náhradná hodnota
RC Retry Count Počet opakovaní výzvy v prípade chyby komunikácie. - 2
RT Retry Timeout Oneskorenie medzi opakovaním výzvy v prípade chyby komunikácie. ms 300 milisek.
WFT Wait First Timeout Prvé čakanie na odpoveď po odoslaní výzvy. ms 200 milisek.
WT Wait Timeout Oneskorenie medzi čítaniami odpovede do jej skompletovania. ms 100 milisek.
MWR Max Wait Retry Počet opakovaní čítania odpovede do jej skompletovania. - 10

String s parametrami protokolu sa zapisuje podľa pravidiel:

Kľúčové_slovo=hodnota;Kľúčové_slovo=hodnota; ...

Príklad:

RC=1;RT=500;

Ak nebolo v inicializačnom stringu nájdené kľúčové slovo s platnou hodnotou, použije sa náhradná hodnota podľa tabuľky.

Konfigurácia meraných bodov


Povolené typy bodov: Ai, Di

Adresa – dekadické číslo v rozsahu 0 až 65535 – číslo MODBUS registra.

Štandartne sa čítajú 2 byty (znamienkový integer) z príslušného registra, typy bodov Ai majú možnosť voľby IEE 754, čo predstavuje čítanie 4 bytov vo formáte FLOAT, a to registrov na adresách Adresa a Adresa+1.

Typ bodu Di vyžaduje zadanie čísla bitu v rozsahu 0 až 15 – jeden bit z 16 bitov prečítaného MODBUS registra.

Literatúra


-

Zmeny a úpravy


-

Revízie dokumentu


  • Ver. 1.0 – 9. feb. 2000

Súvisiace stránky:

Write a comment...