Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %JSON_ArraySetLength


Funkcia
Nastaví dĺžku poľa na zadanú hodnotu.


Deklarácia
%JSON_ArraySetLength(
   INT in handle
   INT in length
 )
Parametre
handleHandle na JSON pole
lengthNová dĺžka poľa
Návratová hodnota

Žiadna

Popis

Funkcia nastaví dĺžku poľa na zadanú hodnotu. Ak je nová dĺžka menšia ako pôvodná, položky na konci poľa budú odstránené. Ak je nová dĺžka väčšia ako pôvodná dĺžka poľa, Nové položky budú nastavené na hodnotu null.

V prípade, že ide o neplatný handle na JSON pole alebo je zadaná dĺžka menšia ako 0, vyvolá sa výnimka.


Príklad
 INT _arr
 _arr := %JSON_CreateArray()
 
 %JSON_ArraySetLength(_arr, 2)
 %JSON_ArraySetValue(_arr, 1, 1.234)
 %JSON_ArraySetValue(_arr, 2, 3.142)

 %JSON_FreeArrayHandle(_arr)
Write a comment...