Funkcia %GetSelfInstanceId


Funkcia
Funkcia vráti číslo inštancie schémy.
Deklarácia
INT %GetSelfInstanceId(
   BOOL in bPhysical := @FALSE
 )
Parametre
bPhysical@TRUE - funkcia vracia skutočné číslo inštancie schémy.
@FALSE - funkcia vracia číslo inštancie také, aké bolo vyžadované pri otváraní schémy.
Popis

Funkcia vracia číslo inštancie schémy. Ak parameter bPhysical nie je uvedený, alebo má hodnotu @FALSE, funkcia vracia číslo inštancie také, aké bolo vyžadované pri otváraní schémy.
Ak je hodnota parametra @TRUE, funkcia vracia skutočné číslo inštancie schémy. Skutočné číslo inštancie sa od požadovaného môže líšiť, ak je schéma otvorená ako podschéma a toto napojenie má povolený parameter Viacnásobné otvorenie.

Ak je funkcia volaná v kontexte eventu typu Unit, vráti inštanciu eventu, nie eventu typu Unit.

Poznámka
Pozri: funkcia %GetSelfHBJ().
Write a comment...