Akcia CNT_CREATE


Deklarácia
CNT_CREATE _hContainer [CASE_SENSITIVE]

Parametre
_hContainer out Jednoznačný identifikátor typu Int - dátový kontajner.

Popis
Akcia vytvorí prázdny dátový kontajner (sklad hodnôt). Vlastníkom kontajneru je bežiaca inštancia skriptu a nie je možné ho zdieľať medzi rôznymi skriptami.
Kľúčové slovo CASE_SENSITIVE zabezpečí porovnanie kľúčov vkladaných prvkov na základe rozlišovania veľkých a malých písmen. Má význam iba pri použití kľúčov typu Text.
Kontajner zaniká zánikom skriptu alebo po vykonaní akcie CNT_DESTROY.

Súvisiace stránky:

Write a comment...