Akcia CNT_CNVTOARRAY


Deklarácia
CNT_CNVTOARRAY _hContainer

Parametre
_hContainer in Jednoznačný identifikátor typu Int - dátový kontajner.

Popis
Akcia vytvorí pole pre prístup k hodnotám dátového kontajnera prostredníctvom indexu.

Jednorazová konverzia kontajnera do poľa, ktoré je utriedené vzostupne podľa kľúča. Akciu je potrebné vykonať pred volaním akcie CNT_GETITEM.

Pole je automaticky zrušené najbližšou nasledujúcou akciou CNT_INSERT alebo CNT_DELETE.

Write a comment...