Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Podporované typy a verzie zariadení  
Literatúra
Revízie dokumentu


Podporované typy a verzie zariadeníProtokol Trayport je určený na komunikáciu so systémom na obchodovanie s energiami Trayport Joule (predtým Trayport Gateway Server).

Komunikácia je implementovaná ako dynamická knižnica (trayport.dll) pre Windows, ktorá vytvára rozhranie na Trayport COM objekt a implementuje externé funkcie dostupné z ESL skriptov. Komunikácia s Trayport-om teda nepoužíva D2000 KOM proces, ale je realizovaná cez ESL skripty.

Knižnica trayport.dll implementuje prioritizáciu udalostí (napr. udalosti typu Trade majú vyššiu prioritu ako udalosti typu Order), na optimalizáciu práce pri vysokej záťaži.

Pre ďalšie informácie o Trayport protokole kontaktuje obchodné oddelenie firmy Ipesoft.

LiteratúraTrayport Joule


Revízie dokumentu  • Ver. 1.0 - december 2009 - Vytvorenie dokumentu - podpora Trayport
  • Ver. 1.1 - február 2011 - Podpora prioritizácie Trayport správ


Súvisiace stránky:

Write a comment…