Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Deklarácia
void (_stdcall *StationsApply)(HOBJ LnID, unsigned int Prot, void *AplPar);
Parametre
LnIDID objektu typu Linka, pre ktorej stanice sa má vygenerovať séria volaní funkcie rozhrania StationsApplyBack.
ProtPožadovaný protokol, ktorý musia mať stanice aby vyhoveli volaniu StationsApplyBack (konštanty OEM_Prot1 až OEM_Prot16).
AplParPointer prenášaný do volania PointsApplyBack.
Popis

Po volaní funkcie StationsApply proces D2000 KOM zavolá funkciu rozhrania StationsApplyBack pre všetky stanice linky s volaným ID a daným protokolom a odovzdá parameter AplPar. Funkcia eliminuje vo väčšine prípadov nutnosť udržiavať vlastné zoznamy staníc.


Write a comment…