Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Protokol RFE

Podporované typy a verzie zariadení 
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


-

Konfigurácia komunikačnej linky


 • Kategória komunikačnej linky: FILE I/O.
 • Vstupný súbor je súbor generovaný röntgenovým analyzátorom, ktorý obsahuje chemické zloženie surovín.
 • Archívny adresár je adresár, do ktorého sa vstupný súbor po analýze protokolom presunie pod novým menom.

Konfigurácia komunikačnej stanice


 • Komunikačný protokol: RFE.
 • Adresa stanice je názov suroviny (Meracej metódy).

Konfigurácia meraných bodov


Možné typy bodov: AI, DI, TxtI

Adresy meraných bodov sú názvy oxidov.

Hodnota meraných bodov predstavuje percentuálny pomer daného oxidu v danej surovine.


Ošetrenie chybových stavov pri analýze vstupného súboru

Pre ošetrenie chybových stavov pri analýze vstupného súboru, je možné si nakonfigurovať špeciálnu stanicu so špeciálnymi bodmi, pomocou ktorých vie protokol oznámiť bližšie informácie o chybe.

Hodnota týchto meraných bodov musí byť typu TxtI:

 • Adresa stanice RFE_ERRORS
 • Adresy meraných bodov:
  • FILE_TIME_ERROR - vstupný súbor má dátum mimo rozsah. Rozsah je stanovený na akt. čas ± 12 hodín.
  • UNKNOWN_MATERIAL - ačítanej meracej metóde neodpovedá adresa žiadnej stanice (hodnotu tvoria názvy neznámych metód oddelených bodkočiarkou).
  • UNKNOWN_OXID - načítanému oxidu neodpovedá adresa žiadneho meraného bodu (hodnotu tvoria názvy neznámych oxidov oddelených bodkočiarkou).

Literatúra


-

Zmeny a úpravy


-

Revízie dokumentu


 • Ver. 1.1 – 8. feb. 2000 – Aktualizácia dokumentu

Súvisiace stránky:

Write a comment…