Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Akcia RETURN


Funkcia
Návrat z podprogramu.
Deklarácia
RETURN

Popis
Akcia RETURN ukončí vykonávanie procedúry, ktorá bola volaná akciou CALL alebo GOSUB. Ak sa má vykonať príkaz RETURN bez predchádzajúceho príkazu GOSUB, nastane chyba _ERR_RETURN.

Súvisiace stránky:

Write a comment…