Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Protokol Premex CALMEX II

Podporované typy a verzie zariadení 
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Komunikácia podporuje čítanie údajov z viacfunkčných kalorimetrických počítadiel typov VKP a VKPs Premex CALMEX II zbernicou M-Bus (použitý pôvodne prevodník RS232/M-Bus Premex RS-M, neskôr nahradený prevodníkom RS232toMBus-XL45 z www.prevodniky.sk).

Konfigurácia komunikačnej linky


  • Kategória komunikačnej linky: Serial (oba prevodníky), SerialOverUDP Device Redundant (iba RS232toMBus-XL45).
  • Mód 1: Prenosová rýchlosť 300, 8 bit, 1 stop bit, párna parita, RTS=1, DTR=1 (v prípade RS232toMBus-XL45 sa RTS ani DTR signály nepoužívajú)

Konfigurácia komunikačnej stanice


  • Komunikačný protokol: Premex CALMEX II
  • Adresa stanice je dekadické číslo v rozsahu 1 až 250 (prípadne hexadecimálne číslo s mriežkou na začiatku, napr. #0A) – je to adresa VKP. Bežne je adresa nastavená od výroby podľa výrobného čísla (identifikačného čísla) merača ako posledné trojčíslie. Ak posledné tri číslice čísla merača presahujú 250, najvyššia číslica sa neberie do úvahy. Ak je číslo merača jedno z čísel 000, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 bude potrebné ich zmeniť.
  • Odporúčané parametre pollingu sú Delay minimálne 1 minútu.


Parametre protokolu stanice

Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:

Tab. č. 1

Kľúčové slovoPlný názovPopisJednotkaNáhradná hodnota
RC
Retry CountPočet opakovaní výzvy v prípade chyby komunikácie.-2 sekundy
RT
Retry TimeoutOneskorenie medzi opakovaním výzvy v prípade chyby komunikácie.ms100 milisek.
WT
Wait TimeoutOneskorenie medzi čítaniami odpovede do jej skompletovania.ms500 milisek.
WFT
Wait First TimeoutPrvé čakanie na odpoveď po odoslaní výzvy.ms800 milisek.
MWR
Max Wait RetryPočet opakovaní čítania odpovede do jej skompletovania.-40
WUL
WakeUp LengthDĺžka tzv. budiacej správy (v znakoch) vysielanej pred každou výzvou.-20
WUD
WakeUp DelayOneskorenie medzi budiacou správou a výzvou. Je odporúčané mať zapnutú voľbu WaitTxEMPTY v konfigurácií módu linky.ms400

String s parametrami protokolu sa zapisuje podľa pravidiel:

Kľúčové_slovo=hodnota;Kľúčové_slovo=hodnota; ...

Príklad:

RC=1;RT=500;

Ak nebolo v inicializačnom stringu nájdené kľúčové slovo s platnou hodnotou, je použitá náhradná hodnota podľa tabuľky.

Konfigurácia meraných bodov


Povolené typy bodov: Ai, Ci, TiA

Adresa: Vyžaduje zadanie jedného čísla, uvedeného v nasledujúcej adresnej schéme (dekadicky, prípadne hexadecimálne číslo s mriežkou na začiatku napr. #0A):

Tab. č. 2

AdresaPopis hodnotyTypJednotky
1Identifikačné číslo merača.Ci-
2Prístupové číslo (číslo merania, inkrementované o 1 pri každom čítaní dát).Ci-
3Stavové číslo, význam bitov viď tab. č. 3, jednotlivé bity sa prenášajú do atribútov hodnoty.Ci-
4Množstvo tepla.AiMJ,GJ,kWh,MWh
5Tepelný výkon.AiW,kW,MW
6Pretečený objem.Ail,m3
7Prietok.Ail/h,m3/h
8Vstupná teplota.AiºC
9Výstupná teplota.AiºC
10Dátum+čas merača.TiA-
11Množstvo tepla uložené k 1. dátumu.AiMJ,GJ,kWh,MWh
12Množstvo tepla uložené k 2. dátumu.AiMJ,GJ,kWh,MWh
13Pretečený objem uložený k 1. dátumu.Ail,m3
14Pretečený objem uložený k 2. dátumu.Ail,m3
15Dátum 1. uloženia dát.TiA-
16Dátum 2. uloženia dát.TiA-

Hodnoty uložené k prvému alebo druhému dátumu sa zasielajú do systému D2000 s časom uloženia. Jednotka merania jednotlivých veličín je závislá od vyhotovenia merača výrobcom.

Význam bitov stavového slova (adresa Ci - 3).

Tab. č. 3

Číslo bituVýznam bituAtribút hodnoty
0Vždy 0A
10 - aktuál. hodnota, 1 - uložená hodnotaB
2Nízky príkonC
3Stála chybaD
4Dočasná chybaE
5Porucha vodomeruF
6Porucha snímačov teplotyG
7Vždy 0H

Literatúra


-

Zmeny a úpravy


-

Revízie dokumentu


  • Ver. 1.0 - 13. marec 2001 – vytvorenie dokumentu.
  • Ver. 1.1 - 7. september 2016 – podpora linky SerialOverUDP Device Redundant, informácia o prevodníku RS232toMBus-XL45.

Súvisiace stránky:

Write a comment…