Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Deklarácia
void (_stdcall * PointsApply)(HOBJ StID, void * AplPar);

Parametre
StID ID objektu typu Stanica, pre ktorej merané body sa má vygenerovať séria volaní funkcie rozhrania PointsApplyBack.
Adr Adresa (Adr1) meraného bodu.
AplPar Pointer prenášaný do volania PointsApplyBack.

Popis

Po volaní funkcie PointsApply proces D2000 KOM zavolá funkciu rozhrania PointsApplyBack pre všetky merané body stanice s volaným ID a predá parameter AplPar. Funkcia eliminuje vo väčšine prípadov nutnosť udržiavať vlastné zoznamy meraných bodov.Write a comment…