Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Deklarácia
void (_stdcall *PointOldValue)(HOBJ PtID, KomUniVal *Val, unsigned int Stat, int TransId);

Parametre
PtID ID objektu typu Meraný bod.
Val Pointer na štruktúru KomUniVal s archivovanou hodnotou meraného bodu.
POZOR: Nepoužívať a nezapisovať priamo do štruktúry KomUniVal meraného bodu ppPtVal v štruktúre PointPar. Túto štruktúru používa proces D2000 KOM na porovnanie s novou hodnotou a tá je zaslaná do systému iba v prípade nezhodnosti hodnoty alebo statusu novej a predchádzajúcej hodnoty. Toto chovanie však môžu čiastočne ovplyvniť príznaky Stat, viď ďalší parameter.
Stat Príznaky pre zápis novej hodnoty. Možné hodnoty:
  • 0 – žiadne príznaky
  • ST_SOURCE_LIMITS - nastavenie medzí prichádza od užívateľa – stavy InLimit, VL_Limit, L_Limit, H_Limit, VH_Limit nastavuje užívateľ a nie proces D2000 KOM
TransID Identifikačné číslo transakcie, ktoré poslal D2000 Server ako parameter procedúry ReadStoredData.

Popis

Funkcuia PointOldValue pošle archivovanú hodnotu meraného bodu získanú volaním ReadStoredData do systému. Hodnota nie je vkladaná do systému ako aktuálna, ale je uložená procesom D2000 Archiv.Write a comment…