Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Udalosť OnMouseWheel


Deklarácia
Globálna obsluha:
 ENTRY OnMouseWheel(IN INT _x, _y, _direction, IN BOOL _bShift, _bCtrl, _bAlt)
 ; akcie
 END OnMouseWheel

Parametre
_x Vstupný parameter typu Int.
_y Vstupný parameter typu Int. 
_direction Vstupný parameter typu Int.
_bShift Vstupný parameter typu Bool.
_bCtrl Vstupný parameter typu Bool.
_bAlt Vstupný parameter typu Bool.

Popis
Udalosť je generovaná pri potočení kolieska myši nad schémou. Hodnota parametra _direction udáva smer rotácie (kladná/záporná hodnota) a veľkosť rotácie. Podľa dokumentácie k MS Windows je táto hodnota násobkom 120. Parametere _bShift, _bCtrl, _bAlt určujú, či bola v tom čase stlačená príslušná klávesa SHIFT, CTRL alebo ALT. Parametre _x a _y určujú polohu kurzora myši v rámci súradníc príslušnej schémy. 
Príklad
 ENTRY OnMouseWheel(IN INT _x, _y, _direction, IN BOOL _bShift, _bCtrl, _bAlt)
 ;akcie
 END OnMouseWheel 


Súvisiace stránky:

1 Comment

  1. Anonymous

    super ku kazdej vstupnej premennej je napisane ze je to parameter

    Taktiez akeho typu


    a az vo vetach napisane co kazda premenna znamena

Write a comment…