Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Udalosť OnMouseEnter


Deklarácia
Globálna obsluha:
 ENTRY OnMouseEnter(IN INT _refId)
 ; akcie
 END OnMouseEnter 

Špeciálna obsluha:
 ENTRY XXX_OnMouseEnter
 ; akcie
 END XXX_OnMouseEnter 

Parametre
_refId Pre globálnu obsluhu - povinný vstupný parameter typu Int.
XXX Meno Referenčnej premennej pripojenej ku grafickému objektu bez úvodného znaku "_".

Popis
Udalosť je generovaná pri prechode kurzora nad grafický objekt, ktorému je pridelená referenčná premenná.
Príklad
Špeciálna obsluha udalosti:

 
 ; obsluha udalosti: Prechod kurzora nad grafický objekt,
 ; ku ktorému je pripojená referenčná premenná _List
 ENTRY List_OnMouseEnter
   ; akcie
 END List_OnMouseEnter 

 
Globálna obsluha udalosti:
 
 ; obsluha udalostí: Prechod kurzora nad ľubovolný grafický objekt,
 ; ktorý má pridelenú referenčnú premennú
 
 ENTRY OnMouseEnter(IN INT _refId)
 ; _refId - hodnota referenčnej lokálnej premennej schémy,
 ; ktorá je pripojená ku grafickému objektu
   IF _refId = _List THEN  ; test ktorý určí, nad ktorým grafický objekt prešiel kurzor
    ; akcie
   ENDIF
 END OnMouseEnter 

Poznámka
Ak sú v jednom skripte definované obidve obsluhy, globálna nebude nikdy zavolaná pre _refId=_List, lebo existuje špeciálna obsluha.

Súvisiace stránky:

Write a comment…