Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Protokol Circutor CVMk MODBUS

Podporované typy a verzie zariadení  
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Komunikácia podporuje čítanie údajov z analyzátorov Circutor CVMk protokolom MODBUS RTU MASTER.

Konfigurácia komunikačnej linky


  • Kategória komunikačnej linky: Serial.
  • Parametre asynchrónnej linky podľa prevedenia a typu pripojenia zariadenia – viď dokumentáciu Circutor.

Konfigurácia komunikačnej stanice


  • Komunikačný protokol: MODBUS Circutor CVMk.
  • Adresa stanice je dekadické číslo v rozsahu 0 až 255, prípadne hexadecimálne číslo s mriežkou na začiatku (napr. #0A).


Parametre protokolu stanice

Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:

Tab. č. 1

Kľúčové slovoPlný názovPopisJednotkaNáhradná hodnota
RC
Retry CountPočet opakovaní výzvy v prípade chyby komunikácie.-2
RT
Retry TimeoutOneskorenie medzi opakovaním výzvy v prípade chyby komunikácie.ms200 milisek.
WFT
Wait First TimeoutPrvé čakanie na odpoveď po odoslaní výzvy.ms100 milisek.
WT
Wait TimeoutOneskorenie medzi čítaniami odpovede do jej skompletovania.ms100 milisek.
MWR
Max Wait RetryPočet opakovaní čítania odpovede do jej skompletovania.-15

String s parametrami protokolu sa zapisuje podľa pravidiel:

Kľúčové_slovo=hodnota;Kľúčové_slovo=hodnota; ...

Príklad:

RC=1;RT=500;

Ak nebolo v inicializačnom stringu nájdené kľúčové slovo s platnou hodnotou, použije sa náhradná hodnota podľa tabuľky.

Konfigurácia meraných bodov


Povolené typy bodov: Ai.

  • Adresa – dekadické číslo v rozsahu 0 až 65535 – číslo MODBUS dvojregistra, prípadne hexadecimálne číslo s mriežkou na začiatku (napr. #0ABC).

Hodnoty sa čítajú po 2 registroch a sú interpretované ako 4 byte integer. Adresy jednotlivých hodnôt sú popísané v dokumentácií Circutor.

Literatúra


-

Zmeny a úpravy


-

Revízie dokumentu


  • Ver. 1.0 – 9. máj 2000 – vytvorenie dokumentu.

Súvisiace stránky:

Write a comment…