Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Protokol MDIS device

Popis protokolu  
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Poznámky ku konfigurácii rozhraní
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Popis protokolu


Protokol MDIS device slúži na ovládanie vstupno-výstupných periférií a HW watchdogu počítačov od spoločnosti MEN.

Konfigurácia komunikačnej linky


  • Kategória komunikačnej linky: API

Konfigurácia komunikačnej stanice


Parametre protokolu stanice

Parameter Popis Nastavená hodnota
Full Debug Logovanie je rozšírené o výpisy umožňujúce rýchlu detekciu chýb. NO
I/O Interface Name Jednoznačný textový identifikátor rozhrania s binárnymi vstupmi-výstupmi. z17_9
Watchdog Interface Name Jednoznačný textový identifikátor rozhrania HW watchdogu. xm01bc_1
Control Interface Name Jednoznačný textový identifikátor rozhrania slúžiaceho na konfiguráciu ostatných rozhraní. z17_1

Poznámky ku konfigurácii rozhraní


Konfiguráciu MDIS5 rozhraní je možné nájsť v Device Manageri systému Windows, konkrétne v záložke "MDIS5 devices".

Typy jednotlivých rozhraní je možné identifikovať podľa ich názvu. Binárna IO periféria je zariadenie s názvom 16Z037_GPIO. Konfiguračné rozhranie má názov 16Z034_GPIO. V Device Manageri môže byť ale viacero zariadení s týmto menom. Preto potrebné rozhranie treba identifikovať tak, že sa zobrazia jeho vlastnosti. Dané rozhranie by malo byť umiestnené v "cham-slot 2(is instance 2)" (viď obrázok). Posledným rozhraním je HW watchdog, jeho názov je XM01BC.

Konfigurácia MDIS5

Každé z týchto zariadení je možné adresovať cez jeho jednoznačný identifikátor. Ten je možné nájsť a meniť v "Device Manager -> MDIS device -> Properties -> záložka "Device Settings".

Nastavenie zariadení

Literatúra


-

Zmeny a úpravy


-

Revízie dokumentu


  • Ver. 1.0 – 13.5.2015 - vytvorenie dokumentu

Súvisiace stránky:

Write a comment…