Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %JSON_ObjectSetValue


Funkcia
Vloží nový pár meno-hodnota do objektu


Deklarácia
%JSON_ObjectSetValue(
   INT in handle
   TEXT in field
   UNIVAL in value
 )
Parametre
handleHandle na JSON objekt
fieldMeno položky
valueHodnota položky
Návratová hodnota

Žiadna

Popis

Funkcia vloží nový pár meno-hodnota do zadaného objektu. Podporovanými typmi sú INT, REAL, BOOL a TEXT. Ak je potrebné uložiť hodnotu typu TIME, je potrebné ju najprv skonvertovať na TEXT a následne vložiť.

V prípade že sa jedná o nepodporovaný typ hodnoty alebo je neplatný handle na JSON objekt, vyvolá sa výnimka.


Príklad
 INT _obj
 _obj := %JSON_CreateObject()
 
 %JSON_ObjectSetValue(_obj, "Company", "IPESOFT")
 %JSON_ObjectSetValue(_obj, "Value", 365)
 %JSON_ObjectSetValue(_obj, "Real", 1.234)
 %JSON_ObjectSetValue(_obj, "State", @TRUE)
 %JSON_ObjectSetValue(_obj, "Variable", U.uservariable)

 %JSON_FreeObjectHandle(_obj)
Write a comment…