Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %JSON_ObjectIsValue


Funkcia

Zistí či na danej pozícii v JSON objekte sa nachádza hodnota typu BOOL, INT, REAL, TEXT alebo neplatná hodnota.


Deklarácia
BOOL %JSON_ObjectIsValue(
   INT in handle
   TEXT in field
 )
Parametre
handleHandle na JSON objekt
fieldMeno položky
Návratová hodnota

@TRUE ak sa na danej pozícii nachádza hodnota typu BOOL, INT, REAL, TEXT alebo neplatná hodnota, @FALSE v opačnom prípade

Popis

Funkcia zistí či na danej pozícii v JSON objekte sa nachádza hodnota typu BOOL, INT, REAL, TEXT alebo neplatná hodnota.

V prípade že daná pozícia neexistuje alebo je neplatný handle na JSON objekt, vyvolá sa výnimka.


Príklad
 INT _obj
 _obj := %JSON_ObjectFromString('{"Count":5}')
 
 BOOL _is_value
 _is_value := %JSON_ObjectIsValue(_obj, "Count")

 %JSON_FreeObjectHandle(_obj)
Write a comment…