Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %JSON_ObjectGetFieldName


Funkcia

Vráti meno položky v JSON objekte.


Deklarácia
TEXT %JSON_ObjectGetFieldName(
   INT in handle
   INT in index
 )
Parametre
handleHandle na JSON objekt
indexIndex položky
Návratová hodnota

Meno položky v JSON objekte

Popis

Funkcia vráti meno položky v zadanom JSON objekte.

V prípade že je neplatný handle na JSON objekt alebo je neplatný index, vyvolá sa výnimka.


Príklad
 INT _obj
 _obj := %JSON_ObjectFromString('{"Text":"Lorem Ipsum"}')
 
 TEXT _txt
 _txt := %JSON_ObjectGetFieldName(_obj, 1)

 %JSON_FreeObjectHandle(_obj)
Write a comment…