Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %JSON_CreateArray


Funkcia
Funkcia vytvorí nové JSON pole.


Deklarácia
INT %JSON_CreateArray()
Parametre

Žiadne


Návratová hodnota
Handle na nové JSON pole, musí byť uvoľnený pomocou %JSON_FreeArrayHandle


Popis
Funkcia vytvorí nové prázdne JSON pole a vráti handle na toto pole. Pole je indexované od hodnoty 1.


Príklad
 INT _arr
 _arr := %JSON_CreateArray()
 
 BOOL _ret
 _ret := %JSON_ArrayAppendValue(_arr, 123)
 _ret := %JSON_ArrayAppendValue(_arr, 3.14)
 
 TEXT _txt
 _txt := %JSON_ArrayToString(_arr, @TRUE)
;_txt = "[123,3.14]"
Write a comment…