Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %JSON_ArraySetValue


Funkcia
Vloží novú hodnotu na zadaný index do JSON poľa


Deklarácia
%JSON_ArraySetValue(
   INT in handle
   INT in index
   UNIVAL in value
 )
Parametre
handleHandle na JSON pole
indexIndex položky v poli
valueHodnota položky
Návratová hodnota

Žiadna

Popis

Funkcia vloží novú hodnotu na zadaný index do JSON poľa. Podporovanými typmi sú INT, REAL, BOOL a TEXT. Ak je potrebné uložiť hodnotu typu TIME, je potrebné ju najprv skonvertovať na TEXT a následne vložiť.

V prípade že sa jedná o nepodporovaný typ hodnoty, je neplatný handle na JSON pole alebo je neplatný index, vyvolá sa výnimka.


Príklad
 INT _arr
 _arr := %JSON_CreateArray()
 
 %JSON_ArraySetLength(_arr, 5)

 %JSON_ArraySetValue(_arr, 1, "IPESOFT")
 %JSON_ArraySetValue(_arr, 2, 365)
 %JSON_ArraySetValue(_arr, 3, 1.234)
 %JSON_ArraySetValue(_arr, 4, @TRUE)
 %JSON_ArraySetValue(_arr, 5, U.uservariable)

 %JSON_FreeArrayHandle(_arr)
Write a comment…