Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %JSON_ObjectIsArray


Funkcia

Zistí či na danej pozícii v JSON poli sa nachádza JSON pole.


Deklarácia
BOOL %JSON_ArrayIsArray(
   INT in handle
   INT in index
 )
Parametre
handleHandle na JSON objekt
indexIndex položky
Návratová hodnota

@TRUE ak sa na danej pozícii nachádza JSON pole, @FALSE v opačnom prípade

Popis

Funkcia zistí či na danej pozícii v JSON poli sa nachádza pole.

V prípade že je neplatný index alebo je neplatný handle na JSON pole, vyvolá sa výnimka.


Príklad
 INT _arr
 _arr := %JSON_ArrayFromString("[[1,2,3],{}]")
 
 BOOL _is_array
 _is_array := %JSON_ArrayIsArray(_arr, 1)

 %JSON_FreeArrayHandle(_arr)
Write a comment…