Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %JSON_ArrayGetLength


Funkcia

Vráti počet prvkov v JSON poli.


Deklarácia
INT %JSON_ArrayGetLength(
   INT in handle
 )
Parametre
handleHandle na JSON pole
Návratová hodnota

Počet prvkov v JSON poli

Popis

Funkcia vráti počet prvkov v zadanom JSON poli.

V prípade že je neplatný handle na JSON pole, vyvolá sa výnimka.


Príklad
 INT _arr
 _arr := %JSON_ArrayFromString('[[1,2,3],[4,5,6]]')
 
 INT _length
 _length := %JSON_ArrayGetLength(_arr)

 %JSON_FreeArrayHandle(_arr)
Write a comment…