Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %JSON_ArrayGetArray


Funkcia

Vráti pole na zadanom indexe z JSON poľa


Deklarácia
INT %JSON_ArrayGetArray(
   INT in handle
   INT in index
 )
Parametre
handleHandle na JSON pole
indexIndex položky
Návratová hodnota

Handle na JSON pole, musí byť uvoľnený pomocou %JSON_FreeArrayHandle

Popis

Funkcia vráti pole na zadanom indexe z JSON poľa.

V prípade že typ položky nie je pole, je neplatný handle na JSON pole alebo je neplatný index, vyvolá sa výnimka.


Príklad
 INT _arr
 _arr := %JSON_ArrayFromString('[[1,2,3],[4,5,6]]')
 
 INT _tmp
 _tmp := %JSON_ArrayGetArray(_arr, 1)

 %JSON_FreeArrayHandle(_tmp)
 %JSON_FreeArrayHandle(_arr)
Write a comment…