Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %JSON_ArrayClear


Funkcia

Vymaže všetky prvky z JSON poľa.

Deklarácia
%JSON_ArrayClear(
   INT in handle
 )
Parametre
handleHandle na JSON pole
Návratová hodnota

Žiadna

Popis

Funkcia vymaže všetky prvky z JSON poľa.

V prípade že sa jedná o neplatný handle na JSON pole, vyvolá sa výnimka.


Príklad
 INT _arr
 _arr := %JSON_CreateArray()
 
 %JSON_ArraySetLength(_arr, 1)
 %JSON_ArraySetValue(_arr, 1, 1.234)
 %JSON_ArrayClear(_arr)

 %JSON_FreeArrayHandle(_arr)
Write a comment…