Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %JSON_ArrayAppendValue


Funkcia
Vloží novú hodnotu na koniec JSON poľa


Deklarácia
%JSON_ArrayAppendValue(
   INT in handle
   UNIVAL in value
 )
Parametre
handleHandle na JSON pole
valueHodnota položky
Návratová hodnota

Žiadna

Popis

Funkcia vloží novú hodnotu na koniec zadaného JSON poľa. Podporovanými typmi sú INT, REAL, BOOL a TEXT. Ak je potrebné uložiť hodnotu typu TIME, je potrebné ju najprv skonvertovať na TEXT a následne vložiť.

V prípade že sa jedná o nepodporovaný typ hodnoty alebo je neplatný handle na JSON pole, vyvolá sa výnimka.


Príklad
 INT _arr
 _arr := %JSON_CreateArray()

 %JSON_ArrayAppendValue(_arr, "IPESOFT")
 %JSON_ArrayAppendValue(_arr, 365)
 %JSON_ArrayAppendValue(_arr, 1.234)
 %JSON_ArrayAppendValue(_arr, @TRUE)
 %JSON_ArrayAppendValue(_arr, U.uservariable)

 %JSON_FreeArrayHandle(_arr)
Write a comment…