Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

InsertElPrio


Deklarácia
 void (_stdcall *InsertElPrio)(LinListH List, void *DataPtr, unsigned int HighPriority);
Parametre
ListHandle na lineárny zoznam.
DataPtrAdresa vkladaných dát alokovaných volaním call-back funkcie GetMem.
HighPriorityDvojstavová hodnota priority. Ak HighPriority = 0, dáta sú vložené na koniec zoznamu, inak na začiatok.
Popis

Funkcia vloží položku do lineárneho zoznamu na miesto závislé od hodnoty HighPriority.


Write a comment…