Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Deklarácia
void * (_stdcall * GetMem)(unsigned int Len);

Parametre
Len Veľkosť požadovaného pamäťového bloku.

Popis

Funkcia alokuje pamäť s požadovanou veľkosťou.


Návratová hodnota

Adresa pamäťového bloku, v prípade chyby NULL.Write a comment…