Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

InsertEl


Deklarácia
void (_stdcall *InsertEl)(LinListH List, void *DataPtr, void *SortProc);
Parametre
List Handle na lineárny zoznam.
DataPtr Adresa vkladaných dát alokovaných volaním call-back funkcie GetMem.
SortProc Adresa triediacej funkcie. Ak nie je použitá, vloží sa hodnota NULL. Položka je potom vložená do čela zoznamu.

Popis

Funkcia vloží položku do lineárneho zoznamu.


Poznámka

Formát triediacej funkcie je:

int _stdcall SortProc(void *El1, void *El2)

Kde El1 je adresa vkladanej položky a El2 je adresa položky v zozname, s ktorou sa vykoná porovnanie na zatriedenie. Postupuje sa od čela zoznamu a položka sa zaradí pred danú položku v prípade, ak je vrátená hodnota väčšia alebo rovná nule.Write a comment…