Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Deklarácia
void (_stdcall *GetStation)(HOBJ LnID, char *Adr, StationParPtr *StParPtr);

Parametre
LnID ID objektu typu Linka, ku ktorej by mala hľadaná stanica patriť.
Adr Adresa stanice.
StParPtr Ukazovateľ na štruktúru StationPar. Ak je do ukazovateľa zapísaná hodnota NULL, stanica sa nenašla.

Popis
Funkcia nájde podľa parametra Adr stanicu a vráti ukazovateľa na štruktúru StationPar stanice ak existuje, inak je vrátená hodnota NULL.

Write a comment…