Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Deklarácia
void (_stdcall *GetPoint)(HOBJ StId, char *Adr, PointParPtr *PtParPtr);

Parametre
StID ID rodiča hľadaného bodu – objektu typu Stanica.
Adr Adresa meraného bodu (Adr1).
PtParPtr Ukazovateľ na štruktúru PointPar. Ak je do ukazovateľa zapísaná hodnota NULL, bod sa nenašiel.

Popis

Funkcia nájde podľa parametra adresa meraný bod danej stanice a vráti pointer na štruktúru PointPar meraného bodu, ak existuje, inak je vrátená hodnota NULL.Write a comment…