Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Deklarácia
void (_stdcall *GetFastPoint)(HOBJ StId, unsigned int *FastAdr, PointParPtr *PtParPtr);

Parametre
StID ID rodiča hľadaného bodu – objektu typu Stanica.
FastAdr Číselná forma adresy meraného bodu.
PtParPtr Pointer na štruktúru PointPar.

Popis

Funkcia nájde podľa parametra FastAdr – číselná forma adresy, meraný bod danej stanice a vráti pointer na štruktúru PointPar meraného bodu, ak existuje, inak je vrátená hodnota NULL. Bližšie o číselných adresách - adresy staníc a meraných bodov.Write a comment…