Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Protokol Fisher-Rosemount RS3 RNI

Podporované typy a verzie zariadení  
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Komunikácia podporuje čítanie a zápis do systému Fisher-Rosemount RS3 prostredníctvom sieťového ethernet rozhrania RNI (Remote Network Interface) - je použitá TCP/IP sieťová komunikácia.

Komunikácia používa nasledovné metódy získavania dát z RNI:

 • DDS: Dynamic Data Server – získavanie hodnôt procesných tagov pri ich zmene.
 • RW Services: Read/Write Services – používané na zápis hodnôt do RS3.

Tieto metódy sú popísané v dokumentácií Fisher-Rosemount Systems RNI Programmer’s Manual, Software Version 2.3, April 1997.

Konfigurácia komunikačnej linky


 • Kategória komunikačnej linky: API.
 • Ostatné parametre podľa príručky systému D2000.

Konfigurácia komunikačnej stanice


 • Komunikačný protokol: Fisher-Rosemount RNI.
 • Adresa stanice sa skladá z parametrov:
  • RNI Name – meno RNI, podľa ktorého je možné vyhľadať IP adresu RNI (v OS Win NT je toto meno spolu s IP adresou v súbore %SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts).
  • Name – prístupové meno užívateľa (konfiguruje sa spolu s prístupovými právami na boot-ovacom stroji pre RNI v súbore userfile.cfg – viď konfiguračnú príručku RNI).
  • Password – heslo k danému prístupovému menu.

Voľbe úrovne prístupových práv pre užívateľa (D2000 KOM) musí byť venovaná pozornosť - ak je požadovaný zápis do RS3, užívateľ musí mať prístupové práva CONFIGURE.

Konfigurácia meraných bodov


Možné typy bodov:Ai, Ao, Ci, Co, Di, Do, TiA

Adresa je meno alebo adresa I/O RS3 tagu. Pre analógové tagy môže byť I/O adresa zadaná v nasledujúcich tvaroch:

SYSTEM_3_TAG_NAME
SYSTEM_3_ADDRESS
SYSTEM_3_TAG_NAME.COMMAND
SYSTEM_3_ADDRESS.COMMAND

Napríklad:

AI-701 - výstup (Q) tagu AI-701

=1H-01 - výstup (Q) tagu =1H-01

AI-701.B - vstup B tagu AI-701

=7A-02.@ - všetky @ flagy tagu =7A-02 ako 16-bitový neznamienkový integer

Pre digitálne tagy môže byť I/O adresa zadaná v nasledujúcich tvaroch:

SYSTEM_3_TAG_NAME.COMMAND\FLAG
SYSTEM_3_ADDRESS.COMMAND\FLAG

Alebo, ak COMMAND je @:

SYSTEM_3_TAG_NAME.@FLAG
SYSTEM_3_ADDRESS.@FLAG

Napríklad:

AI-702.U\d
=1H-1.U\c
AI-702.@e
=1H-1.@a

Poznámka:

 1. RS3 tag name je každé platné meno tagu.
 2. RS3 address je vo forme =NXXNNN pre I/O bloky a =NX-NN pre control bloky, kde N je číslo a X je znak.
 3. Systémové a ‘User’ flagy čítané ako analógové hodnoty sú reprezentované neznamienkovým 16-bitovým integerom.

V nasledujúcej tabuľke sú platné "command" mená pre RNIDDE. V prvom stĺpci je uvádzané skrátene meno RS3 I/O tagu pod písmenom T, za menom tagu nasleduje znak (.) a "command".

Meno itemuD2000 TypI/OPoznámka
T alebo T.QAI, AOI/OOutput Value
T.VSCIISystem Flags – všetky
T.MDCI, COI/OBlock Mode
T.A až T.OAI, AOI/OInput Values
T.UCI, COI/OUser Flags – všetky
T.U\a až T.U\p alebo
T.Ua až T.Up alebo
T.a až T.p
DI, DOI/OUser Flag – jednotlivo
T.@CII/ODiscrete Inputs – všetky
T.@a až T.@pDII/ODiscrete Input – jednotlivo
T.TSCIIT System Flags
T.UMDCIIUser Modes
T.SA až T.SOCIISystem Flags A – O
T.UA až T.UOCIIUser Flags A – O
T.ATPAIIAuto Tune Phase
T.AGFAIIActual Gain Factor
T.CGFAIICalculated Gain Factor
T.AITAIIActual Integral Time
T.CITAIICalculated Integral Time
T.ADTAIIActual Derivate Time
T.CDTAIICalculated Derivate Time

Pri konfigurácií meraného bodu je nutné zadať príslušnosť bodu k jednej zo štyroch skupín "Update Rate" a to UR1 až UR4. Update Rate skupiny využíva služba DDS a určuje periódu čítania dát z RS3. Update Rate skupiny sa konfigurujú na boot-ovacom stroji v súbore dds.cfg.

Literatúra


-

Zmeny a úpravy


-

Revízie dokumentu


 • Ver. 1.1 – 9. feb. 2000 – Aktualizácia dokumentu

Súvisiace stránky:

Write a comment…