Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

FindNextEl


Deklarácia
void * (_stdcall *FindNextEl)(LinListH List);

Parametre
List Handle na lineárny zoznam.

Popis

Funkcia vráti adresu nasledujúcej položky v zozname.


Návratová hodnota

Adresa položky alebo NULL, ak je ukazovateľ na konci zoznamu. Ukazovateľ sa inicializuje volaním call-back funkcie FindFirstEl alebo FindEl. Zoznam obsahuje vnútorne len jeden ukazovateľ, a preto treba postupovať opatrne pri viacthreadovom prístupe k zoznamu.Write a comment…