Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

FindEl


Deklarácia
void * (_stdcall *FindEl)(LinListH List, void *DataPtr, void *FindProc);

Parametre
List Handle na lineárny zoznam.
DataPtr Adresa vzoru hľadaných dát, zasielané ako El1 do hľadacej funkcie.
FindProc Adresa hľadacej funkcie. Formát hľadacej funkcie je zhodný s triediacou funkciou volania InsertEl. Položka je nájdená v prípade, že hľadacia funkcia vráti hodnotu nula.

Popis
Funkcia hľadá element v zozname.
Návratová hodnota
Adresa nájdenej položky alebo NULL v prípade neúspešného hľadania.

Write a comment…