Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Deklarácia
void (_stdcall *DeleteList)(LinListH List);

Parametre
List Handle na lineárny zoznam.

Popis

Funkcia zruší lineárny zoznam. Všetky položky zapísané do zoznamu musia byť predtým zrušené volaním call-back funkcie DeleteEl.Write a comment…