Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

DeleteEl


Deklarácia
void (_stdcall *DeleteEl)(LinListH List, void *DataPtr, void *FindProc);

Parametre
List Handle na lineárny zoznam.
DataPtr Adresa vzoru dát na zrušenie, zasielané ako El1 do hľadacej funkcie.
FindProc Adresa hľadacej funkcie. Formát hľadacej funkcie je zhodný s triediacou funkciou volania InsertEl. Položka je nájdená a zrušená v prípade, že hľadacia funkcia vráti hodnotu nula.

Popis

Funkcia zruší položku v zozname.Write a comment…