Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Deklarácia
void (_stdcall *ChangeLineMode)(HOBJ LnID, unsigned int LineMode);
 
LnIDID objektu typu Linka kategórie ASYNC.
LineModePožadovaný mód linky v rozsahu 1 až 4.
Popis

Funkcia nastaví požadovaný mód asynchrónnej linky. Má význam len pre kategóriu linky Serial alebo MOXA IP Serial Library a preťažuje nastavenie módu linky na stanici.


Write a comment…