Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Protokol Advantech Data Acquisition Card

Podporované typy a verzie zariadení  
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Protokol zabezpečuje vstup/výstup dát z PC kariet firmy Advantech (rada PCL) typu digital input, digital output, analog input, analog output. Je vyžadovaná inštalácia driverov "Advantech 32 bit dll driver" pre konkrétny typ karty. Testované boli verzie driverov 1.3 a 1.4 beta 4. Zber dát bol overený s kartou typu PCL812PG.

Meno komunikačnej dynamickej knižnice: PROTADVDLLIO.DLL

Konfigurácia komunikačnej linky


 • Kategória komunikačnej linky: API.

Konfigurácia komunikačnej stanice


 • Komunikačný protokol "Advantech DA Card".
 • Adresa stanice je číslo pridelené karte inštalačným programom "Advantech IO Device Instalation". Tento program prideľuje kartám čísla od 000 a postupne 001, 002, .... .

Konfigurácia meraných bodov


Možné typy hodnôt bodov: Ai, Ao, Ci, Co, Di, Dout.

Typy bodov Ci a Co umožňujú čítať DI vstupy alebo zapisovať do DO výstupov po oktete bitov (byte).

Podľa typu bodov je nutné zadať parametre:

Typ bodov Di, Dout:

 • Port - je poradové číslo oktetu digitálnych vstupov alebo výstupov v rámci karty. Indexuje sa od 0.
 • Bit - je číslo bitu v rámci portu v rozsahu 0..7.

Typ bodov Ci, Co:

 • Port - je poradové číslo oktetu digitálnych vstupov alebo výstupov v rámci karty. Indexuje sa od 0.

Typ bodov Ai:

 • Channel - číslo AI vstupného kanálu v rámci karty. Indexuje sa od 0.
 • Gain - zisk vstupného AI kanálu. Je to index v rozsahu ponúkaných ziskov podľa typu karty, indexovaný od 0. Počet a vstupný napäťový rozsah jednotlivých ziskov je možné získať testovacím SW "Driver test", ktorý je súčasťou inštalácie driverov "Advantech 32 bit dll driver".

Typ bodov Ao:

 • Channel - číslo AO kanálu v rámci karty. Indexuje sa od 0.
 • Reference - voľba typu napäťovej referencie pre AO výstup. Závisí od použitej karty a jej nastavenia (jumper-mi). "Int" znamená internú a "Ext" externú referenciu.
 • Min. Value - min. možné nastaviteľné napätie na AO výstup.
 • Max. Value - max. možné nastaviteľné napätie na AO výstup. Hodnoty Min. Value a Max. Value môžu byť ľubovoľné hodnoty z fyzicky nastaviteľného rozsahu na AO výstupe.

Literatúra


 • "Advantech DLL Drivers User's Manual and Programmer's Reference", 1st edition. (c) 1999 Advantech Co., Ltd.

Zmeny a úpravy


-

Revízie dokumentu


 • Ver. 1.0 - 7. feb. 2001 - Vytvorenie dokumentu.

Súvisiace stránky:

Write a comment…