Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Protokol ABB Elektro

Podporované typy a verzie zariadení 
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Protokol podporuje čítanie dát z elektromerov (činné a jalové energie), ktoré boli zozbierané systémom ABB Microscada a zverejnené formou súborov.
Je očakávané, že súboy majú meno vo formáte kódujúcom dátum a čas Dyyyymmddhhmi.CSV, napr. D201706301247.CSV.
Súbory sú čítané s časovými parametrami (perióda, oneskorenie) konfigurovanými na stanici na záložke Časové parametre.
Protokol podporuje iba príjem údajov.

Konfigurácia komunikačnej linky


  • Kategória komunikačnej linky: File I/O.

Konfiguračné parametre linky File I/O:

  • Vstupný súbor - Plná cesta na súbor alebo adresár s údajmi.
  • Archívny adresár - Cesta na adresár, kde sa archivujú spracované súbory. Je nutné ju zadať. KOM proces archivuje spracované súbory v podadresároch archívneho adresára s názvami, ktoré kopírujú prvých 9 znakov mena spracovaného súboru (Dyyyymmdd, t.j. na každý deň jeden). .

Konfigurácia komunikačnej stanice


  • Komunikačný protokol "ABB Elektro".
  • Adresa stanice sa nezadáva.
  • Časové parametre: v konkrétnom prípade sa použila perióda pollingu 15 minút s offsetom 360 sekúnd.

Parametre protokolu stanice

Dialóg konfigurácia stanice - záložka "Parametre protokolu".
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu. Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:

Tab. č. 2

Plný názovPopisJednotka / rozmerNáhradná hodnota
Delay After Processing File
Čakanie po spracovaní súboru. Parameter má zmysel, pokiaľ je komunikácia dlhšie vypnutá, t.j. nahromadí sa väčšie množstvo súborov a ich rýchle spracovanie by mohlo zahltiť systém.s0

Konfigurácia meraných bodov


Možné typy hodnôt meraných bodov: Ai.

Adresa meraného bodu je celé 16-bitové číslo (1-65535) zadané dekadicky, prípadne ako hexadecimálne číslo s mriežkou na začiatku (napr. #0A).
Udáva číslo elektromeru, ktoré je uvedené v každom riadku súboru s údajmi.
Takto vyzerá prvých 15 riadkov konkrétneho súboru (adresy meraných bodov by boli 1-15)

E001;0
E002;6504
E003;0
E004;0
E006;3620
E007;1160
E008;196
E009;884
E010;152
E011;400
E012;140
E013;3588
E014;0
E015;0

Revízie dokumentu


  • Ver. 1.0 - 30. jún 2017 - vytvorenie dokumentu.

Súvisiace stránky:

Write a comment…