Funkcia %TimeToStrMono


Funkcia
Funkcia vráti čas ako monotónny čas v časovom pásme UTC+posun vo forme textového reťazca naformátovaného podľa zadanej masky.
Deklarácia
TEXT %TimeToStrMono(
  TIME in TimeA,
  TEXT in maska,
  INT in offset
 )

Parametre
TimeA Absolútny čas.
maska Formát času vo výslednom reťazci.
offset Posun v sekundách pridaný k UTC monotónnemu času.

Popis
Posun pripočítaný k času v časovom pásme UTC sa udáva v sekundách. Napríklad pre zobrazenie času v stredoeurópskom časovom pásme (SEČ) je potrebné nastaviť posun na hodnotu 3600 sekúnd (1 hodina), čo predstavuje časové pásmo UTC+1. Poloha jednotlivých zložiek času vo forme textu je daná výskytom nasledovných reťazcov v zadanej maske:

Reťazec Význam reťazca
rrrr alebo yyyy Štvorciferné vyjadrenie roka.
rr alebo yy Posledné dve číslice roka.
mm Mesiac
dd Deň
hh Hodina
mi Minúta
ss Sekunda
mss Milisekunda


Príklad
 ; =================================================================
 ; Slovakia (country for this example)
 ; Time zone is UTC+1.
 ; There are summer [A] and winter [B] time (with time shifts).
 ; Summer time is from 29. March 2009 to 24. October 2009.
 ; =================================================================
 
 BEGIN
 
 TIME _timeB
 TEXT _txtTimeB
 
 TIME _timeA
 TEXT _txtTimeA
 
 ; winter time
 _timeB := %StrToTimeEx("14:30:00 1.1.2009", "hh:mi:ss dd-mm-rrrr")
 ; UTC 13:30:00 01-01-2009, result 14:30:00 01-01-2009
 _txtTimeB := %TimeToStrMono(_timeB, "hh:mi:ss dd-mm-rrrr", 3600)
 
 ; summer time
 _timeA := %StrToTimeEx("14:30:00 1.8.2009", "hh:mi:ss dd-mm-rrrr")
 ; UTC 12:30:00 01-08-2009, result 13:30:00 01-08-2009
 _txtTimeA := %TimeToStrMono(_timeA, "hh:mi:ss dd-mm-rrrr", 3600)
 
 END 

Write a comment...