Funkcia %NewTime


Starý názov funkcie
%NewTimeT
Funkcia
Funkcia pripočíta k absolútnemu času TimeA relatívny čas daný pomocou parametrov Year, Month, Day, Sec. Tieto parametre sú typu Integer a môžu byť kladné aj záporné.
Výsledkom je hodnota typu Absolútny čas.
Deklarácia
TIME %NewTime(
  TIME in TimeA,
   INT in Year,
   INT in Month,
   INT in Day,
   INT in Sec,
   INT in timeZone :=  %GetTimeZone()
 )

Parametre
TimeA Vstupný čas.
Year Počet rokov.
Month Počet mesiacov.
Day Počet dní.
Sec Počet sekúnd.
timeZone Vynútené časové pásmo pre prevod na lokálny čas. Zadáva sa ako posun časového pásma od UTC v zimnom čase v sekundách.

Poznámka
V prípade, že cieľový čas neexistuje, funkcia vráti hodnotu dátumu posledného existujúceho dňa v cieľovom mesiaci.
Napríklad:
 _Date := %StrToTime("10:00:00 31-01-2007")
 _Date := %NewTime(_Date,0,1,0,0)      ;zvýši hodnotu mesiaca o jednu -> 28.2.2007 10:00:00.000 

Write a comment...