Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %ModTime


Starý názov funkcie
%ModT
Funkcia
Funkcia vracia zvyšok absolútneho času po delení dĺžkou časového intervalu (relatívny čas). Výsledkom je hodnota typu Relatívny čas.
Deklarácia
REAL %ModTime(
   TIME in Arg1,
   REAL in Arg2,
   INT  in timeZone :=  %GetTimeZone()
 )

Parametre
Arg1 Čas vstupujúci do funkcie.
Arg2 Čas vstupujúci do funkcie.
timeZone Vynútené časové pásmo pre prevod na lokálny čas. Zadáva sa ako posun časového pásma od UTC v zimnom čase v sekundách.

Príklad
 %ModTime(P.TimeA04, U.TimeR)

Write a comment...