Funkcia %GetTimeZone


Funkcia
Funkcia vráti posun časového pásma od UTC v zimnom čase v sekundách, pod ktorým beží aktuálny proces (3600 pre Strednú Európu, 7200 pre Východnú Európu a pod.).
Deklarácia
INT %GetTimeZone()

Parametre
Bez parametrov.
Write a comment...