Postup pre ladenie OEM protokolov na platformách Linux/RaspberryPI


D2000 KomAPI
D2000 KomAPI - popis rozhrania
D2000 KomAPI - popis štruktúr
D2000 KomAPI - popis funkcií
D2000 KomAPI - popis callback funkcií