Predstavenie D2000 Online referenčnej príručky

D2000 Online referenčná príručka Konfigurácia systému D2000 V22.00 je určená predovšetkým konfigurátorom systému D2000. Poskytuje podrobné informácie o konfigurácii objektov jednotlivých typov prostredníctvom Online systémového konfigurátora D2000 CNF.

Príručka bola vytvorená pomocou nástroja Microsoft HTML Help a konvertovaná do Jira online dokumentácie.

Technológia použitá pri tvorbe a používaní (prezeraní) dokumentácie umožňuje užívateľom jednoduchým spôsobom získavať a vyhľadávať informácie. Referenčná príručka využíva výhody poskytované najnovšou technológiou používania zdrojov prístupných na internete. Sami uvidíte, ako sa dokumentácia bude v nasledujúcich mesiacoch vyvíjať a dopĺňať o nové informácie. Pripomienky a návrhy od užívateľov sú vždy vítané. Tento nový systém nám umožní rýchlejšie spracovávať vaše podnety a doručovať vám zlepšenia.

0 Comments

You are not logged in. Any changes you make will be marked as anonymous. You may want to Log In if you already have an account.