HTML Help

Online referenčná príručka Konfigurácia systému D2000 - Online Reference bola vytvorená pomocou nástroja Microsoft HTML Help. HTML Help je technológa založená na štandarde HTML (Hypertext Markup Language). HTML Help používa základné komponenty softvérového produktu Microsoft Internet Explorer. Poskytuje tak ovládacie prvky pre navigáciu umožňujúce užívateľom jednoduchým spôsobom získavať a vyhľadávať požadované informácie.

HTML Help umožňuje vytvárať online dokumentáciu, ktorá môže byť aktualizovaná cez Internet, čo zabezpečuje, že dokumentácia obsahuje vždy posledné informácie a zmeny. Použitie Internetu ako metódy aktualizácie dokumentácie (documentation updates) tiež uľahčuje užívateľom získavanie zlepšení dokumentácie. Referenčná príručka Konfigurácia systému D2000 využíva výhody poskytované najnovšou technológiou používania zdrojov prístupných na Internete.

Write a comment...