Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Protokol Incos PMEL 04

Podporované typy a verzie zariadení 
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Komunikácia s impulznými meračmi spotreby Incos/VUVT PM_EL 04, zahŕňa získavanie:

  • akumulovanej práce pre 3 tarify
  • okamžitého výkonu
  • štvrťhodinové odbery, aj archívne údaje

Konfigurácia komunikačnej linky


Konfigurácia komunikačnej stanice


  • Komunikačný protokol: Incos/VUVT PMEL 04.
  • Adresa stanice je dekadické čislo (prípadne hexadecimálne číslo s mriežkou na začiatku, napr. #0A) - podľa nastavenia konfiguračných prepojok PMEL.
  • Vyžaduje sa časová synchronizácia stanice.


Parametre protokolu stanice

Dialóg konfigurácia stanice - záložka "Parametre protokolu".
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu. Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:

Tab. č. 1

Kľúčové slovoPlný názovPopisJednotkaNáhradná hodnota
RC
Retry CountPočet opakovaní výzvy v prípade chyby komunikácie.-2
RT
Retry TimeoutOneskorenie medzi opakovaním výzvy v prípade chyby komunikácie.ms1000
WFT
Wait First TimeoutPrvý timeout na čítanie odpovede po odvysielaní správy.ms500
WT
Wait TimeoutTimeout medzi čítaniami odpovede do jej skompletovania.ms500
MWR
Max Wait RetryPočet opakovaní čítania odpovede do jej skompletovania.-8
SADDR
Source AddressKomunikačná adresa zdroja (PC).0 až 254126
PMEL04B
PMEL04BKomunikácia so zariadením PMEL04BYES/NONO
TIMEST
TimestampPoužíva sa PMEL04B s podporou prenosu časových značiek.YES/NONO
TMSYNC
Allow Automatic Time SynchroPovolenia automatického nastavenia reálneho času po vystavení bitu EM_TIM zariadením (len PMEL04B).YES/NOYES

Konfigurácia meraných bodov


  • Možné typy hodnôt bodov: Ai, Di, TiA, TiR.
  • Adresa meraného bodu je dekadické číslo v rozsahu 0 až 255, prípadne hexadecimálne číslo s mriežkou na začiatku (napr. #0A).

Rozloženie adries bodov, tab. č. 2:

ElektromerOkamžitý výkon (Ai)Akum. práca tarifa 1 (Ai)Akum. práca tarifa 2 (Ai)Akum. práca tarifa 3 (Ai)Štvrťhodinový odber (Ai)Časová diferencia medzi akt. a predch. odpočtom (TiR)
1016171864200
2119202165201
3222232466202
4325262767203
5428293068204
6531323369205
7634353670206
8737383971207
9840414272208
10943444573209
111046474874210
121149505175211
131252535476212
141355565777213
151458596078214
161561626379215


Hodnoty Di, stavové bity, tab. č. 3 (iba PMEL04A):

AdresaPopis
0Chyba EPROM.
1Chyba RAM.
5Reštart programu na procesnom module.
6Prekročenie časovej diferencie.
7Potvrdenie nastavenia času.

Hodnoty Di, digitálne vstupy (iba PMEL04B), adresy 0 až 15.


Hodnoty Di, stavové bity, tab. č. 4 (iba PMEL04B):

AdresaPopis
100RES_CNT
107EM_TIM
108EM_ROM
109EM_RAM
110TDIFOVR

Literatúra


-

Zmeny a úpravy


-

Revízie dokumentu


  • Ver. 1.0 - 18. február 2000 - Vytvorenie dokumentu.
  • Ver. 1.1 - 13. marec 2008 - Aktualizácia dokumentu.

Súvisiace stránky:

Write a comment...