Objekt je možné priradiť do logických skupín počas jeho konfigurácie (proces D2000 CNF) prostredníctvom záložky Logické skupiny.

Priradenie objektu do logických skupín

Jej obsah tvorí úplná stromová štruktúra všetkých logických skupín nadefinovaných v aplikácii. Obrázok pred menom každej skupiny signalizuje, či konfigurovaný objekt je, alebo nie je členom danej skupiny. Toto je možné stlačením ľavého tlačidla myši zmeniť.

Objekt je členom skupiny.
Objekt nie je členom skupiny.

Po uložení objektu systém zrealizuje jeho zmenu členstva podľa nastavenia.

Write a comment...